Avís legalObjecte de la política de privacitat


KFEW Systems, SL (en endavant Kfew) informa els usuaris que compleix la normativa de protecció de dades vigent i, especialment, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002. D'acord amb el que disposa la normativa vigent, Kfew només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres serveis, prestacions i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades pot variar amb el pas del temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que Kfew es reserva el dret de modificar el present avís legal per a adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials vigents en el moment precís en què s'accedeixi al lloc web, així com a pràctiques del sector. En els anteriors supòsits, Kfew anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en tot cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal de Kfew que ho gestioni.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S'informa als usuaris del lloc web que les respostes a les preguntes que es plantegen en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest lloc web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en les diferents pàgines web, relatius a serveis oferts per Kfew, els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual n’és titular Kfew, i podran exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 i, en particular, els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les dades obtingudes com es descriu en el punt anterior. Els drets indicats en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de la fotocòpia del DNI o del Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT

c / Solsonès, 89 - 08211 Castellar del Vallès, Barcelona. Espanya (PROTECCIÓ DE DADES)

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del qual en quedi constància de la recepció, a Kfew, a l'adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, el cognom i l'adreça electrònica. Aquesta informació la rep Kfew i mai es ven, se cedeix o s’arrenda a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Kfew és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Kfew, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

L’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a identificar els usuaris i per a realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se'n sol·licitin, s’informarà els usuaris del caràcter obligatori o voluntari de la seva recollida i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels usuaris a determinats continguts facilitats als llocs web.

Si cal, se sol·licitarà el consentiment de l’usuari perquè Kfew pugui fer ús de les seves dades amb la finalitat d'enviar-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L`USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

Introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica l'acceptació de les presents condicions d'ús i la política de privacitat, i suposa que n'ha estat informat de les condicions d'ús i de l’avís legal i que es compromet a complir-les durant la navegació i participació a www.Kfew.es.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L`USUARI

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers i se n’hagi obtingut el consentiment, en cap cas (excepte en els casos emparats per la legislació vigent) cap tercer aliè a Kfew tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos, Kfew col·laborarà perquè els tercers compleixin la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests tercers.
Kfew no ven, lloga ni cedeix les dades personals dels usuaris d'aquest web, excepte en cas que sigui necessari per a la mateixa prestació del servei.
Kfew no ven, lloga ni cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, excepte en cas que sigui necessari per a la mateixa prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D`INFORMACIÓ

Ocasionalment, Kfew envia un correu electrònic notificant millores, novetats o ofertes que es produeixin en aquest lloc web de Kfew.
En qualsevol moment us podeu donar de baixa enviant un correu electrònic a info@kfewsystems.com (consigneu l'adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés a les pàgines web com l'ús que es pugui fer de la informació i dels continguts que s’hi inclouen, seran responsabilitat exclusiva de qui ho realitzi.
Per tant, l'ús que es pugui fer de la informació, de les imatges, dels continguts i/o dels productes mostrats i accessibles a través del lloc web, estarà supeditat a la legalitat aplicable, ja sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran del tot responsables d'aquest accés i ús correcte.
Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte de la legalitat vigent, la moral, l'ordre públic, els bons costums, els drets de tercers i de Kfew, tot això segons les possibilitats i les finalitats per a les quals s’han concebut.
Kfew no assumeix cap responsabilitat, ni directes ni indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts que puguin fer els usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, li comuniquem que el responsable del web, des del qual pot descarregar diferents aplicacions, és Kfew, NIF B66838905, amb domicili al carrer Solsonès, 89 - 08211 Castellar del Vallès, Barcelona. Espanya, amb domini d'Internet www.kfewsystems.com, inscrit en el registre corresponent, i que respon les comunicacions dels usuaris i interessats en la següent adreça de correu electrònic: info@kfewsystems.com

CONCEPTE D`USUARI

La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Kfew en el mateix moment en què l'usuari accedeix al web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que pot haver-hi modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

Kfew no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ni de cap contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Kfew no recomana ni garanteix cap informació que s’obtingui a través d'un vincle aliè a Kfew, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o del mal ús d'un vincle, o de la informació que s’obtingui a través d'un vincle, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar al web de Kfew, com en accedir a la informació d'altres webs des del web de Kfew.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES

En algunes pàgines d’aquest web es poden estar utilitzant galetes.
La finalitat d'aquestes galetes és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.
Les galetes són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació: * Data i hora de l'última vegada que l'usuari ha visitat el web.
* Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita al web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.
De manera periòdica s'incorporen canvis a la informació que conté.
Kfew pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
Kfew ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables; però, si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació que conté sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquest web tenen finalitat informativa pel que fa a la qualitat, la situació, l’allotjament, els serveis i les tarifes de Kfew.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Kfew declina tota responsabilitat en cas d'interrupcions o de mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa. A més, Kfew no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que es pugui causar als usuaris per causes alienes a Kfew.
Kfew no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que es corregeixin els defectes o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que Kfew s’esforça al màxim per a evitar aquesta mena d'incidents.
En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions basant-se en la informació inclosa en qualsevol de les pàgines web, es recomana comprovar la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Kfew, així com els continguts publicats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa estan protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables en la matèria.
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés, previ i per escrit de Kfew.
En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferents pàgines web i, especialment, els dissenys, els texts, els gràfics, els logotips, les icones, els botons, el programari, els noms comercials, les marques, els dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Kfew o de tercers titulars dels mateixos que n’han autoritzat degudament la inclusió.
Els continguts, les imatges, les formes, les opinions, els índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al seu funcionament i la seva visualització, també constitueixen una obra en el sentit dels drets d'autor i queden, per tant, protegits per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes normes implica la comissió de actes il·lícits greus sancionats per la legislació civil i penal.
Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment dels continguts, les imatges, les formes, els índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, de manera directa o indirecta, en la seva totalitat o parcialment sense permís previ i per escrit de Kfew.
En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discs durs d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Kfew, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant que estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.
Kfew és lliure de limitar l'accés a les pàgines web i als productes i/o serveis que s’hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris li puguin fer arribar per correu electrònic.
En aquest sentit, Kfew podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que, a través de les seves pàgines web, es puguin publicar a la xarxa continguts o opinions considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Kfew, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen Kfew a reproduir, distribuir, exhibir, transmetre, retransmetre, emetre en qualsevol format, emmagatzemar en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalitzar, posar a disposició des de bases de dades pertanyents a Kfew, traduir, adaptar, arranjar o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de drets d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Kfew.
D'acord amb el paràgraf anterior, Kfew queda autoritzada a modificar o alterar les observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut cap tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d'autor que els usuaris hi puguin tenir.
Es prohibeixen els recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, les formes, els índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per Kfew per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot enllaç, entramat o vincle similar que es pugui establir en direcció a les pàgines web de Kfew, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Kfew. Qualsevol transgressió d'aquest punt es considerarà una lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de Kfew sobre les pàgines web i tots els seus continguts.
Kfew no assumirà cap responsabilitat per conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o mitjançant bàners, enllaços, entramats o vincles similars des dels llocs web de Kfew.

.
Solsonès, 89
08211 Castellar del Vallès BCN


Telèfon
(+34) 93 595 22 40


Adreça electrònica de contacte
info@kfewsystems.com